วิทยากร ครูฝึก


วิทยากร ค่ายชัยปิติ

เปิดให้บริการจัดฝึกอบรม และมีวิทยากร ครูฝึก ให้บริการในกรณีที่ผู้เข้าใช้สถานที่ต้องการ 

สามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ พร้อมพูดคุยวางแผนโปรแกรมกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นกันเอง

โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ สนใจใช้บริการ โทรสอบถามได้ที่ 082-2344069  คุณแจ็ค

Visitors: 161,538