ค่าย 4

 

ค่ายย่อย 4 

 

หรือเรียกตามภูมิประเทศว่า ค่ายชายเขา ที่ถูกโอบล้อมด้วยแนวกระถินยักษ์ มีความโดเด่นเฉพาะ พื้นที่กว้างขวาง เหมาะกับการจัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่ตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป 

ประกอบด้วย...

หอประชุมใหญ่ (รองรับได้มากถึง 1,000 คน)     

ลานกิจกรรมกลางแจ้ง 2 ลาน      

บ้านพักผู้กำกับ / ครู / เจ้าหน้าที่   จำนวน   5 หลัง (หลังละ 8 คน)  และ 1 หลัง (12 คน)

เรือนนอนนักศึกษา /ผู้เข้าอบรม   จำนวน 9 หลัง (เข้าพักได้ 70-90 คน/หลัง)

ฐานผจญภัยประมาณ  15 ฐาน (ให้เลือกใช้)

 

 

 

Visitors: 159,548