ค่ายย่อย 3

 

ค่ายย่อย 3

 

เอกลักษณ์ของค่ายที่คงความกะทัดรัด แต่สะดวกสบายยิ่งขึ้น 

ประกอบด้วย......

เรือนนอนทรงจั่ว  จำนวน  6 หลัง

ห้องพักบุคคลากร  จำนวน  5  ห้อง  สามารถรองรับได้มากถึง 30 คน

หอประชุมขนาดกลาง รองรับได้มากถึง 250 คน

ลานกลางแจ้ง

 

Visitors: 159,548