ค่ายที่ 1

ค่าย  1  

 

สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าพักได้มากถึง 600 คน  โดยในพื้นที่มีอาคารที่พัก แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

อาคารที่พักเด็ก   จำนวน  6 อาคาร  

บ้านพักคุณครู และเจ้าหน้าที่   จำนวน 3 อาคาร รองรับได้ 70 คน  ห้องละ 3 -10 คน

หอประชุมขนาดใหญ่ พร้อมเครื่องเสียงประจำที่หอประชุมในค่ายย่อย

โรงงอาหารขนาดใหญ่ ได้มาตรฐาน 

ลานหน้าเสาธงกว้างขวาง รองรับงานชุมนุมได้มากถึง 2,000 คน

ฐานผจญภัย ประมาณ 15 ฐาน

 

Visitors: 161,541