เกี่ยวกับเรา

ค่ายชัยปิติ    

เปิดให้บริการสถานที่จัดกิจกรรม ฝึกอบรมต่างๆ และให้ท่องเที่ยว ค่ายชัยปิติตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 200 ไร่  โดยทิศตะวันตกโอบล้อมด้วยภูเขา ด้านทิศตะวันออกติดแนวคลองมวกเหล็กยาวกว่า 1.3 กิโลเมตร  โดยพื้นที่ของค่ายชัยปิติจะมีถนนท้องถิ่น หมายเลข 2224 ผ่านกลางที่ดิน ทำให้ค่ายชัยปิติมีลักษณะแบ่งเป็น 2 ฝั่งอย่างชัดเจน คือฝั่งติดคลองมวกเหล็ก (น้ำตกเจ็ดสาวน้อย) และฝั่งติดภูเขา (หรือค่ายย่อยที่ 4 )  โดยค่ายชัยปิติเริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2534  จนถึงปัจจุบัน โดยคณะผู้ก่อตั้งที่ทรงคุณวุฒิ

                               

                ขออภัย หน้าเวปไซต์กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง

 

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2531 ได้ดำเนินการ ...

ปี 2533 ได้ดำเนินการ ...

ปี 2549

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2557

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ...

Visitors: 161,532