ReadyPlanet.com
dot dot
เกี่ยวกับเรา

 

ค่ายชัยปิติ ( CHAIPITI CAMP) 

                เป็นสถานที่่ให้บริการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด ปัจฉิมนิเทศ  รับน้อง ฯลฯ  ตลอดจนให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะมาพักผ่อน ท่องเที่ยวเป็นครอบครัวหรือหมู่คณะ

 

ประวัติความเป็นมา  

              ค่ายชัยปิติมีการจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534  บนเนื้อที่กว้างขวางกว่า 250 ไร่  พื้นที่ค่ายชัยปิติแบ่งเป็นสองส่วนโดยมี ถนนท้องถิ่น หมายเลข 2224 คั่นกลางพื้นที่แยกให้เห็นเป็นแนวฝั่งภูเขาและฝังน้ำตก ซึ่งในขณะนั้นเป็นพื้นที่สวนมะม่วง มะขามหวาน  ผู้ก่อตั้งค่ายชัยปิติ คือ พ.ต.ท.ธวัชชัย  สนิทไชย ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและได้จัดตั้งค่ายชัยปิติขึ้น เนื่องจากได้เล็งเห็นประโยชน์ทางการศึกษา โดยมีท่านเจ้าอาวาสวัดปากคลองในสมัยนั้นเป็นผู้ให้คำแนะนำ และให้การสนับสนุน  เพื่อให้โรงเรียนได้มีสถานที่จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายที่กว้างขวาง สะดวกและปลอดภัย โดยท่านผู้ก่อตั้งได้นำความรู้จากการฝึกนักเรียนนายร้อยตำรวจเข้ามาเป็นแนวทางในการจัดทำฐานผฐญภัย โดยเน้นความปลอดภัย แข็งแรง และประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับการฝึก ค่ายชัยปิติได้บริหารโดยยึดหลักคุณธรรม นำประโยชน์เพื่อการศึกษาและการให้บริการนับแต่นั้นมา

 

สถานที่ตั้ง

              ค่ายชัยปิติ  ตั้งอยู่เลขที่ 56/1  หมู่ 9  ตำบลมวกเหล็ก  อำเภอมวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี

          ( เส้นทางท่องเที่ยววนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย เลยวนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อยไปประมาณ 2 กม. )

                  

 

                  

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2013 All Rights Reserved.

ค่ายชัยปิติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 56/1 หมู่ 9 ตำบล :  มวกเหล็ก อำเภอ : มวกเหล็ก
จังหวัด : สระบุรี      รหัสไปรษณีย์ : 18180
เบอร์ติดต่อ
062-454-2996 (คุณเอ๋) ผู้รับติดต่อประสานงาน
     อีเมล : info@ChaipitiCamp.com
เว็บไซต์ : www.ChaipitiCamp.com

 

 

     LINE ID - 0889566264